De Q-koorts vaccinatie

Geplaatst op Maandag 22 mei 2023

Q-koorts wordt veroorzaakt door een bacterie, die bij schapen en geiten kan voorkomen. Het kan abortus veroorzaken. Daarnaast kan deze bacterie ook bij mensen klachten geven, die soms voor lange tijd aanwezig blijven. Vaccineren vermindert de uitscheiding van de Q-koorts bacterie en verminderd de kans op abortus t.g.v. Q-koorts.

In Nederland is de vaccinatie verplicht voor alle melkschapen- en geitenhouders met meer dan 50 dieren én voor alle publieksbedrijven (onafhankelijk van het aantal dieren). Denk hierbij bijvoorbeeld aan kinderboerderijen, zorgboerderijen, maar ook wanneer er een open dag wordt georganiseerd. Dieren die naar een keuring of tentoonstelling gaan, moeten ook gevaccineerd zijn (uiterlijk 3 weken voor het evenement). De vaccinatie kunt u zelf registreren via de I&R.

Om de dieren voor Q-koorts te vaccineren, organiseren we twee vaccinatiedagen. Deze zijn gepland op:

Donderdag 15 juni 2023 & donderdag 6 juli 2023.

Alle dieren die vorig jaar ook gevaccineerd zijn, krijgen dit jaar een eenmalige boostervaccinatie. Nieuwe dieren (vanaf de leeftijd van 3 maanden) krijgen een basisvaccinatie (2 vaccinaties, met 3 weken tussentijd).

U kunt zich aanmelden voor één of beide vaccinatiedagen door een mail te sturen naar [email protected]. Graag hierbij vermelden hoeveel dieren er voor de boostervaccinatie aanwezig zijn en hoeveel dieren dit jaar de basisvaccinatie moeten krijgen. Dieren die de basisvaccinatie nog moeten krijgen, worden dus op beide vaccinatiedagen gevaccineerd. Daarnaast kunt u hier ook aangeven als u graag even gebeld wordt als de dierenarts onderweg is naar u toe. Wilt u de dieren op de dag van vaccinatie in het binnenverblijf laten staan of tussen hekjes in het land neerzetten? Dan kunnen we ze vlot vaccineren en levert het voor de dieren minder stress op.

Neem voor meer informatie of het maken van een afspraak gerust contact met ons op.

Met vriendelijke groet,

​Dierenartsencentrum de Stellingwerven