Een succesvol dekseizoen

Geplaatst op Maandag 23 augustus 2021
Janna van Velzen

Schapen hebben een seizoensgebonden cyclus. Vanaf het moment dat de daglichtlengte gaat afnemen, worden de ooien bronstig. Het dekseizoen duurt daarmee gemiddeld van september tot februari, dit varieert wel iets per ras. Om straks een succesvol dekseizoen te hebben, zijn er een aantal dingen die u nu al ter voorbereiding kunt doen.

Controle van de ooien

Voorafgaand aan het dekseizoen is het verstandig om alle ooien langs te lopen en te controleren. Een belangrijk aandachtspunt is controle van de uier op verhardingen of niet functionele uierhelften. Door deze ooien voor het dekken al uit te selecteren, voorkomt u dat deze dieren straks onvoldoende melk voor de lammetjes hebben. Daarnaast is het goed om de conditie van alle ooien na te lopen. Een ideale conditie van de ooien voorafgaand aan het dekseizoen is een 3 (op een schaal van 1 tot 5). Zijn de ooien te mager, dan zijn daar meerdere redenen voor te bedenken, waaronder een slecht gebit, wormen (met name in het geval van enters) of een onvoldoende opname van een gebalanceerd rantsoen (dit kan zowel met het rantsoen zelf, als met concurrentie rondom de voerbak te maken hebben). Door op tijd te controleren wat de conditie van de ooien is, kunt u nog voor het dekken al bijsturen.

Aanvoer & controle van de ram

Wanneer u een ram aanvoert voor het dekseizoen, dan kan deze ongewenste ziektes met zich meebrengen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan rotkreupel of resistente maagdarmwormen. Door de ram zes weken voor het dekken aan te voeren en in quarantaine te zetten, kunt u hier eerst goed op controleren, voordat de ram bij de koppel komt. Daarnaast is het goed om bij de ram goed te controleren hoe het scrotum aanvoelt. Beide testikels moeten even groot zijn, zonder verhardingen en het scrotum moet soepel aanvoelen. Ook bij eerder succesvolle dekperiodes, kunnen er door verwondingen of ziekte problemen zijn ontstaan bij de ram, waardoor hij verminderd vruchtbaar is. Daarnaast is een goede conditie van de ram voor het dekken ook essentieel. Het liefst heeft de ram een conditiescore van 3,5 bij aanvang van het dekseizoen.

Koppelbehandelingen

Tijdens het dekseizoen en de eerste maand van de dracht, is het mooi om zo min mogelijk stress bij de dieren te veroorzaken. Zorg er dus voor dat koppelbehandelingen, zoals scheren of klauwbekappen, zo veel mogelijk voor aanvang van de dekperiode al gedaan zijn.

Wanneer u problemen of vragen heeft rondom de voorbereiding van het dekseizoen, neem dan vooral contact op met één van onze dierenartsen!

Voeding en meerlingdracht

Het is mogelijk om door middel van de voeding van de ooien te sturen op meerling drachten. Dit heet flushen. Tot en met drie weken voor aanvang van het dekken, laat u hierbij de ooien op een schrale weide lopen. Drie weken van tevoren verplaatst u de dieren dan naar een rijke weide, waardoor ze meer voedingsstoffen beschikbaar krijgen en in een betere voedingstoestand komen. Ze nemen hierdoor iets toe in conditie, een conditie van 3,5 is een mooi mikpunt. Deze toename vlak voor het dekken heeft een positief effect op de eisprong, waardoor er meer embryo’s gevormd zullen worden. Na het dekken is het belangrijk om de conditie van de dieren stabiel te houden. Een goede voeding, met voldoende vitamines & mineralen, zorgt voor een goede innesteling van de embryo’s en een goede ontwikkeling van de lammeren. Een te grote toename in conditie (vervetting) leidt vaak tot problemen in het laatste deel van de dracht, omdat de dieren dan te weinig voer opnemen.