Het is weer tijd voor mestonderzoek!

Geplaatst op Maandag 21 juni 2021
Josephine van Nieuwenhuizen

Om de wormbesmetting bij paarden te controleren onderzoeken wij de mest op de aanwezigheid van wormeieren. Het is niet nodig om paarden standaard te ontwormen, dit is niet gewenst zelfs in verband met toenemende resistentie tegen de ontwormingsmiddelen. Vanaf het voorjaar tot en met het najaar is het daarom van belang om regelmatig mest van uw paarden te laten onderzoeken. Wij tellen in ons laboratorium dan via de McMaster methode het aantal eieren per gram mest. De uitslag en het advies ontvangt u daarna telefonisch of per mail van ons. 

Wat u zelf kunt doen om de worm-ei-besmetting zo laag mogelijk te houden:

  • Verwijder 2 keer per week de mest uit de weide; op deze manier krijgen de infectieuze larven minder de kans zich te ontwikkelen
  • Zorg voor een goede afwatering van de weide; een vochtige weide bevordert de wormcyclus
  • Regelmatig omweiden
  • Laat schapen (of runderen) de weide begrazen. Zij zijn namelijk niet gevoelig voor de paardenwormen. De larven worden door deze dieren wel opgenomen, maar worden niet volwassen en kunnen dus geen eieren leggen.
  • Rijd de paardenmest uit de stal niet uit over land waar weer paarden op moeten lopen
  • Minder frequent behandelen. Laat eerst een mestonderzoek doen en aan de hand van de uitslag wel of niet ontwormen
  • Gebruik de juiste dosering wanneer een paard ontwormd moet worden, doseer niet te laag