Pinkengriep

Geplaatst op Maandag 23 augustus 2021
Janna van Velzen

Pinkengriep is een verzamelnaam voor meerdere virussen en bacteriën, die luchtwegproblemen bij kalveren veroorzaken. Dit komt gedurende het hele jaar voor, maar met name de herfst en winter periode zijn, vanwege het weer en het opstallen van de dieren, een risicoperiode. Daarom willen wij dit graag extra bij u onder de aandacht brengen.

U kunt luchtwegproblemen bij kalveren o.a. herkennen aan de volgende symptomen: neusuitvloeiing, tranende ogen, hoesten, pompende ademhaling, koorts en soms een ernstig ziek kalf. De ernst van de klachten hangt af van de leeftijd van het kalf en de weerstand van het dier. Een longontsteking op jonge leeftijd leidt vaak tot een groeivertraging en geeft soms blijvende schade aan de longen, waardoor het dier als vaars ook minder melk zal geven. Preventie is dus erg belangrijk!

Om luchtwegproblemen te voorkomen zijn er meerdere maatregelen mogelijk:

  • Goede biestvoorziening zorgt voor een optimale weerstand van de kalveren. Dit houdt in: binnen 2 uur na de geboorte minimaal 2 L biest van goede kwaliteit en tenminste 6 L binnen de eerste 12 uur na geboorte.
  • Voldoende melkgift zorgt ervoor dat het kalf voldoende energie binnenkrijgt om zich warm te houden, het immuunsysteem te onderhouden en te groeien. Bij voorkeur 3x daags voeren van melk in porties van maximaal 2,5 L. Bij kunstmelk is >1000 gram poeder per kalf per dag een goede richtlijn.
  • Optimale huisvesting betekent goed geventileerde hokken, zonder tocht en ruim ingestrooid met stro. Onze collega Wiebe (Vetvice) kan het klimaat met u doormeten en u adviseren over de beste oplossingen voor uw bedrijf.
  • Gescheiden opfok van de oudere pinken/melkvee heeft de voorkeur, omdat zij infecties kunnen overdragen op de jonge kalveren. Het liefst houdt u hierbij ook groepjes kalveren in vaste samenstelling bij elkaar.
  • Goede hygiëne van o.a. speenemmers en drinkautomaat zorgt voor vermindering van de overdracht van ziektes.
  • Vaccinatie van de kalveren zorgt voor een opbouw van specifieke weerstand tegen meerdere veroorzakers van pinkengriep. Hiervoor is een tweevoudige vaccinatie, met vier weken tussentijd nodig. Wanneer u de dieren goed beschermd wil hebben vóór de risicoperiode, dan is het zaak om nu al te vaccineren.
  • Aanvullende diagnostiek (o.a. bloedonderzoek, longspoeling) is een mogelijkheid voor specifieke bedrijfsproblemen. Uw dierenarts kan u hier over adviseren!