Wormen bij schapen en geiten

Geplaatst op Woensdag 31 maart 2021
Janna van Velzen

De eerste voorjaars zonnestralen zijn een feit en daarmee komt ook het moment waarop de meeste schapen en geiten weer naar buiten zullen gaan. Onderweg zien onze dierenartsen al meerdere koppels in de wei lopen en dit betekent dat het ook weer tijd is om een eventuele wormbesmetting bij de dieren goed te gaan monitoren.

Schapen en geiten kunnen met meerdere wormen in aanraking komen, waaronder de rode lebmaagworm (Haemonchus contortus), de maagdarmwormen Teladorsagia en Trichostrongylus, en de voorjaarsworm (Nematodirus battus). Deze wormen produceren allemaal eitjes, die via mestonderzoek aangetoond kunnen worden. Op deze manier kan dus onderzocht worden of, en in welke mate, de dieren besmet zijn. Een lichte besmetting is in veel gevallen niet erg, omdat het dier op deze manier weerstand tegen de worm opbouwt. Bij een zwaardere besmetting kunnen de dieren echter ziek worden. Met name lammeren en geiten zijn hier erg gevoelig voor. Door deze dieren tijdig te behandelen, kan ernstige ziekte en mogelijke sterfte worden voorkomen. 

Omdat er veel resistentie voorkomt tegen de beschikbare wormmiddelen, is het vooral belangrijk om een zware besmetting te voorkomen en alleen de ontwormen wanneer nodig. Elke behandeling met wormmiddelen levert namelijk resistente wormen op. Door de wormbesmetting in de koppel via mestonderzoek te monitoren, kan op het juiste moment preventief worden ingegrepen, door bijvoorbeeld de koppel om te weiden. Soms is het nodig de schapen na het aflammeren en voor het inscharen te ontwormen, om een te zware besmetting bij de lammeren te voorkomen. Met goede monitoring en preventieve maatregelen kan soms zelfs geheel worden voorkomen dat wormmiddelen nodig zijn!

Speciaal voor schapen- en geitenhouders heeft DAC de Stellingwerven een abonnement op dit mestonderzoek beschikbaar. Voor €77,50 (incl. BTW) kunt u een jaar lang onbeperkt mest van uw dieren laten onderzoeken. Ons advies is om hier 4 weken na inscharen mee te beginnen en dit in ieder geval maandelijks te herhalen. In de zomermaanden (hogere temperaturen) en bij bijzonderheden kan deze frequentie hoger worden. Bij de uitslag van het mestonderzoek ontvangt u iedere keer een passend advies van één van onze dierenartsen. Daarnaast zijn onze dierenartsen uiteraard ook beschikbaar voor advies op maat over preventieve maatregelen voor uw schapen of geiten. Om u aan te melden voor dit abonnement, of als er nog vragen zijn, kunt u telefonisch (0516-512742) of via de email ([email protected]) terecht bij DAC de Stellingwerven! Download voor meer informatie ook onze informatie folder!