Blauwtong uitbraak

Geplaatst op Donderdag 28 september 2023
Janna van Velzen

Blauwtong uitbraak
Er is momenteel een uitbraak met het blauwtong virus in Nederland. We willen u graag op de hoogte brengen van de beschikbare informatie die er tot nu toe is.

Blauwtong is een virus ziekte, die wordt overgedragen d.m.v. knutten (kleine muggen). De eerste gevallen zijn begin september in midden Nederland vastgesteld en inmiddels zijn er bevestigde besmettingen t/m omgeving Zwolle gevonden. Deze situatie wijzigt regelmatig en dit kunt u terugvinden op de website van de NVWA: https://www.nvwa.nl/onderwerpen/blauwtong

Symptomen & meldingsplicht
Het blauwtongvirus kan ziekte veroorzaken bij alle herkauwers (schapen, geiten, runderen, alpaca’s, lama’s etc.). Het is niet besmettelijk voor mensen. Klinische symptomen die u bij de dieren kunt zien zijn:

  • Hoge koorts
  • Kwijlen
  • Beschadigingen in de bek & aan de neus
  • Zwelling van de kop, lippen of tong
  • Niet willen eten
  • Benauwdheid
  • Kreupel lopen of met een bolle rug lopen
  • Pijn & ontstekingen bij de kroonrand

Blauwtong is een meldingsplichtige ziekte. Dit betekent dat wanneer er een vermoeden is van een besmetting, u en wij dit moeten melden bij de NVWA. Herkent u de bovenstaande symptomen bij uw dieren, neem dan contact op met de praktijk. Eén van onze dierenartsen komt dan bij u langs en zal de zieke dieren onderzoeken. Om te bevestigen dat het inderdaad om blauwtong gaat, zullen er bloedmonsters genomen worden van de zieke dieren voor onderzoek. Daarnaast zal een passende behandeling voor de dieren gestart worden.

Vaccinatie
Tijdens de vorige uitbraak in 2006 is er goed resultaat behaald d.m.v. vaccinatie. Omdat het bij deze uitbraak om een ander type van het virus gaat (BTV-3) is het helaas nog niet mogelijk om vaccinatie in te zetten. Zodra dit vaccin beschikbaar is, stellen wij u hiervan op de hoogte.

Wat kunt u zelf nog doen?
Het opstallen van dieren, met name rondom schemering, draagt bij aan het voorkomen van de ziekte. Goede ventilatie in de stal helpt hierbij ook, de knutten blijven beter weg als ventilatoren aanstaan. Het gebruik van insecticiden is tijdens de vorige uitbraak niet effectief gebleken.