PPID actie: 50% korting

Geplaatst op Vrijdag 1 september 2023

Pituitary Pars Intermedia Dysfunction (PPID) is een hormonale aandoening die bij paarden vanaf 15 jaar voorkomt. Voorheen werd deze aandoening ook wel de ziekte van Cushing genoemd. Veel voorkomende symptomen van PPID zijn:
- hoefbevangenheid
- veel drinken en plassen
- spierverlies
- lange krullerige vracht en/of moeite met verharen
- vetophoping boven de ogen
- toegenomen gevoeligheid voor infecties
- sloomheid/verminderd presteren.

Een paard met PPID kan één of meerdere van bovenstaande symptomen vertonen. Gelukkig kunnen de symptomen onder controle gehouden worden met medicatie zoals Prascend. Deze medicatie dient elke dag gedurende de rest van het leven van het paard gegeven te worden. Daarnaast is het van belang jaarlijks het bloed van het paard te testen om te controleren of de dosering van de medicatie nog juist is. PPID is een aandoening die met de tijd verergerd, waardoor het mogelijk is dat de dosering af en toe verhoogd moet worden. Een vroegtijdige diagnose en behandeling kunnen ervoor zorgen dat de aandoening minder snel verergert, dan wanneer de behandeling pas opgestart wordt vanaf het moment dat het paard ernstige klachten heeft. Wanneer uw paard medicatie voor PPID voorgeschreven krijgt, dient zijn of haar paspoort afgetekend te worden zodat hij/zij niet meer voor de slacht kan.

De maanden september en oktober zijn het meest geschikt om te testen voor PPID omdat de afwijking in de waarde ten opzichte van gezonde paarden in deze maanden het grootst is. Bij de test voor PPID wordt de ACTH-waarde in het bloed bepaald. Deze waarde is verhoogd bij paarden met PPID. Vanuit de fabrikant van Prascend wordt in september en oktober 50% korting gegeven op de ACTH test. Om een afspraak te maken voor een ACTH test kunt u telefonisch contact opnemen met de praktijk.